• فارسی
  • English

سالن بدنسازی

شما اینجا هستید

شرح

هتل بین المللی شهریار تبریز با دومجموعه ورزشی جداگانه دارای بزرگترین استخرهای تبریز وامکانات بدنسازی عالی و ارائه خدمات متنوع درمانی وماساژ حرفه ای برای آرامش و وآسودگی جسم وذهن، درخدمت مراجعین محترم می باشد.

مجموعه ورزشی همچنین برطبق تقاضای مشتریان دربخش های مختلف عضو می پذیرد.

رده بندی: 
سالنهای ورزشی

Reservation Request