• فارسی
  • English

استخر و سالن‌های ورزشی


هتل بین المللی شهریار تبریز با دومجموعه ورزشی جداگانه دارای بزرگترین استخرهای تبریز وامکانات بدنسازی عالی و ارائه خدمات متنوع درمانی وماساژ حرفه ای برای آرامش و وآسودگی جسم وذهن، درخدمت مراجعین محترم می باشد.